sinon v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sinon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sinon [sinɔ̃] VEZNIK

II.sinon que … VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za sinon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

sinon v slovarju PONS

Prevodi za sinon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za sinon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sinon Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文