situé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za situé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se situer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za situé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

situé v slovarju PONS

Prevodi za situé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

situé(e) [sitɥe] PRID

II.situer [sitɥe] GLAG povr se situer

Individual translation pairs

Prevodi za situé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

situé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文