ski v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ski v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ski [ski] SAMOST m

Fraze:

après-ski <pl après-ski, après-skis> [apʀɛski] SAMOST m

ski-bob <pl ski-bobs> [skibɔb] SAMOST m

jet-ski [dʒɛtski] SAMOST m SPORT

porte-skis, porte-ski <pl porte-skis> [pɔʀt(ə)ski] SAMOST m

Prevodi za ski v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ski v slovarju PONS

Prevodi za ski v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ski [ski] SAMOST m

après-ski [apʀɛski] SAMOST m inv

Prevodi za ski v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ski Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文