soit… v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soit… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.soit [swa] L'usage hésite, en mathématiques, entre la forme invariable de la conjonction et la forme verbale qui se met facultativement au pluriel ( soit ou soient deux vecteurs), mais la traduction reste la même.

soit → être

II.soit VEZNIK [swa]

III.soit PRIS [swat]

glej tudi être2, être1

être2 [ɛtʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za soit… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soit… v slovarju PONS

Prevodi za soit… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.soit [swat] PRIS (d'accord)

II.soit [swa] VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za soit… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soit… Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

soit ..., soit ...
either ..., or ...
(as) fine as the day is, ...
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文