soldé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soldé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.solde [sɔld] SAMOST m FIN

II.solde [sɔld] SAMOST ž MILIT

III.en solde PRIS

IV.soldes SAMOST mpl

II.se solder GLAG povr

demi-solde <pl demi-soldes> [d(ə)misɔld] SAMOST ž

Prevodi za soldé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soldé v slovarju PONS

Prevodi za soldé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soldé(e) [sɔlde] PRID

solde1 [sɔld] SAMOST m

solde2 [sɔld] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za soldé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soldé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

on offer Brit
on sale Am
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文