soldats v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soldats v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soldat (soldate) [sɔlda]

Individual translation pairs

Prevodi za soldats v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soldats v slovarju PONS

Prevodi za soldats v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za soldats v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soldats Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文