soumis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soumis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.soumis (soumise) [sumi, iz] GLAG pp

soumis → soumettre

II.soumis (soumise) [sumi, iz] PRID

glej tudi soumettre

II.se soumettre GLAG povr

II.se soumettre GLAG povr

Prevodi za soumis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soumis v slovarju PONS

Prevodi za soumis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi soumettre

Individual translation pairs

Prevodi za soumis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soumis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文