soupir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soupir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi rendre, quart

1. rendre (retourner):

to return (à to)
to take back (à to)
to return (à to)
to give back (à to)
to return (à to)
to pay back (à to)
to return (à to)

6. rendre (exprimer, traduire):

III.se rendre GLAG povr

IV.rendre [ʀɑ̃dʀ]

quart [kaʀ] SAMOST m

demi-soupir <pl demi-soupirs> [d(ə)misupiʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za soupir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soupir v slovarju PONS

Prevodi za soupir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za soupir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soupir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文