sourire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sourire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sourire [suʀiʀ] SAMOST m

III.sourire [suʀiʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za sourire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

sourire v slovarju PONS

Prevodi za sourire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sourire [suʀiʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za sourire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

sourire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文