soutien v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soutien v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soutien [sutjɛ̃] SAMOST m

soutien-gorge <pl soutiens-gorge> [sutjɛ̃ɡɔʀʒ] SAMOST m

Prevodi za soutien v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soutien v slovarju PONS

Prevodi za soutien v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za soutien v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soutien Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

soutien iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文