souviendra v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za souviendra v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.souvenir [suvniʀ] SAMOST m

1. souvenir (pensée du passé):

3. souvenir (objet):

II.se souvenir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za souviendra v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

souviendra v slovarju PONS

Prevodi za souviendra v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.souvenir2 [suv(ə)niʀ] SAMOST m

II.souvenir2 [suv(ə)niʀ] APP

Individual translation pairs

Prevodi za souviendra v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

souviendra Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文