souviens v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za souviens v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.souvenir [suvniʀ] SAMOST m

1. souvenir (pensée du passé):

II.se souvenir GLAG povr

Prevodi za souviens v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

souviens v slovarju PONS

Prevodi za souviens v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.souvenir2 [suv(ə)niʀ] SAMOST m

II.souvenir2 [suv(ə)niʀ] APP

Individual translation pairs

Prevodi za souviens v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

souviens Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文