sports v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sports v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sport [spɔʀ] SAMOST m

II.sport [spɔʀ] PRID inv

III.sport [spɔʀ]

IV.sport [spɔʀ]

Individual translation pairs
water épith

Prevodi za sports v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sports v slovarju PONS

Prevodi za sports v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sport [spɔʀ] PRID inv

II.sport [spɔʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za sports v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sports Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文