station v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za station v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

station [stasjɔ̃] SAMOST ž

station-service <pl stations-service> [stasjɔ̃sɛʀvis] SAMOST ž

Prevodi za station v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

station v slovarju PONS

Prevodi za station v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

station [stasjɔ̃] SAMOST ž

station-service <stations-service(s)> [stasjɔ̃sɛʀvis] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za station v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

station Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文