station-service v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za station-service v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za station-service v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.pull in GLAG [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sth] in, pull in [sth])

station-service v slovarju PONS

Prevodi za station-service v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za station-service v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文