stop v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stop v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.stop [stɔp] SAMOST m

II.stop [stɔp] MEDMET

non-stop [nɔ̃stɔp] PRIS

auto-stop, autostop [otostɔp] SAMOST m

Prevodi za stop v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
faire du stop m inf

stop v slovarju PONS

Prevodi za stop v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.stop [stɔp] MEDMET (halte, dans un télégramme)

II.stop [stɔp] SAMOST m

III.stop [stɔp] APP

I.non-stop [nɔnstɔp] PRID inv

II.non-stop [nɔnstɔp] SAMOST m inv

autostop, auto-stop [otostɔp] SAMOST m sans pl

Prevodi za stop v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

stop Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文