sucre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sucre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sucre [sykʀ] SAMOST m

rock

I.sucré (sucrée) [sykʀe] PRID

II.sucré SAMOST m

II.se sucrer GLAG povr slang

III.sucrer [sykʀe]

Individual translation pairs

Prevodi za sucre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sucre v slovarju PONS

Prevodi za sucre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sucre [sykʀ] SAMOST m

sucré(e) [sykʀe] PRID

II.sucrer [sykʀe] GLAG nepreh. (rendre sucré)

Prevodi za sucre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sucre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文