suffire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suffire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.suffire [syfiʀ] GLAG nepreh. (être suffisant)

II.se suffire GLAG povr

IV.suffire [syfiʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za suffire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suffire v slovarju PONS

Prevodi za suffire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za suffire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suffire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文