suffit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suffit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.suffire [syfiʀ] GLAG nepreh. (être suffisant)

II.se suffire GLAG povr

1. suffire (être très simple):

2. suffire (être suffisant):

IV.suffire [syfiʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za suffit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

suffit v slovarju PONS

Prevodi za suffit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.suffire [syfiʀ] irr GLAG nepreh. impers

Prevodi za suffit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

suffit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文