suicide v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suicide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

suicide [sɥisid] SAMOST m lit, fig

I.suicider [sɥiside] GLAG preh. inf hum

II.se suicider GLAG povr

avion-suicide <pl avions-suicide> [avjɔ̃sɥisid] SAMOST m

suicide assisté [sɥisid asiste] SAMOST m

Prevodi za suicide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

suicide v slovarju PONS

Prevodi za suicide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.suicide [sɥisid] SAMOST m

II.suicide [sɥisid] APP

Individual translation pairs

Prevodi za suicide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

suicide Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文