suivez v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suivez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. suivre:

III.se suivre GLAG povr

V.suivre [sɥivʀ]

glej tudi bonhomme

Individual translation pairs

Prevodi za suivez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suivez v slovarju PONS

Prevodi za suivez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.suivre [sɥivʀ] irr GLAG nepreh. impers

IV.suivre [sɥivʀ] irr GLAG povr se suivre

Individual translation pairs

Prevodi za suivez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suivez Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to have a place on Aus, Brit [or in Am ] a course
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文