suivi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suivi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.suivi (suivie) [sɥivi] GLAG pp

suivi → suivre

II.suivi (suivie) [sɥivi] PRID

III.suivi SAMOST m COM

glej tudi suivre

1. suivre:

III.se suivre GLAG povr

V.suivre [sɥivʀ]

1. suivre:

III.se suivre GLAG povr

V.suivre [sɥivʀ]

glej tudi bonhomme

Individual translation pairs

Prevodi za suivi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suivi v slovarju PONS

Prevodi za suivi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

suivi(e) [sɥivi] PRID

suivi [sɥivi] SAMOST m

III.suivre [sɥivʀ] irr GLAG nepreh. impers

IV.suivre [sɥivʀ] irr GLAG povr se suivre

Prevodi za suivi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suivi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to have a place on Aus, Brit [or in Am ] a course
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文