suspect v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suspect v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.suspect (suspecte) [syspɛ, ɛkt] PRID

II.suspect (suspecte) [syspɛ, ɛkt] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za suspect v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suspect v slovarju PONS

suspect Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文