suspense v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suspense v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za suspense v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suspense v slovarju PONS

suspense Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文