t'arrive v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za t'arrive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arrivé (arrivée) [aʀive] GLAG pp

arrivé → arriver

II.arrivé (arrivée) [aʀive] PRID

III.arrivée SAMOST ž

1. arrivé (moment):

glej tudi arriver

1. arriver (dans l'espace):

arriver à 13 h à Paris

2. arriver (dans le temps):

6. arriver (survenir):

1. arriver (dans l'espace):

arriver à 13 h à Paris

2. arriver (dans le temps):

6. arriver (survenir):

Individual translation pairs

Prevodi za t'arrive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

t'arrive v slovarju PONS

Prevodi za t'arrive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arriver [aʀive] GLAG nepreh. +être

II.arriver [aʀive] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za t'arrive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

t'arrive Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文