télé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za télé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.télé [tele] inf PRID inv

II.télé [tele] inf SAMOST ž

télé-crochet <pl télé-crochets> [telekʀɔʃɛ] SAMOST m

télé-enquê|teur (télé-enquêtrice) [teleɑ̃kɛtœʀ, tʀis] SAMOST m (ž)

télé-enseignement <pl télé-enseignements> [teleɑ̃sɛɲəmɑ̃] SAMOST m

télé-achat, téléachat [teleaʃa] SAMOST m

Prevodi za télé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

télé v slovarju PONS

Prevodi za télé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi télévision

Individual translation pairs
licence [or license Am ] fee

Prevodi za télé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

télé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文