télé-enquêtrice v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za télé-enquêtrice v slovarju francoščina»angleščina

télé-enquê|teur (télé-enquêtrice) [teleɑ̃kɛtœʀ, tʀis] SAMOST m (ž)

contre-enquête <pl contre-enquêtes>, contrenquête <pl contrenquêtes> [kɔ̃tʀɑ̃kɛt] SAMOST ž

enquête [ɑ̃kɛt] SAMOST ž

enquê|teur (enquêtrice) [ɑ̃ketœʀ, tʀis] SAMOST m (ž)

I.télé [tele] inf PRID inv

II.télé [tele] inf SAMOST ž

télé-achat, téléachat [teleaʃa] SAMOST m

télé-crochet <pl télé-crochets> [telekʀɔʃɛ] SAMOST m

télé-enseignement <pl télé-enseignements> [teleɑ̃sɛɲəmɑ̃] SAMOST m

télex <pl télex> [telɛks] SAMOST m

télé-enquêtrice v slovarju PONS

Prevodi za télé-enquêtrice v slovarju francoščina»angleščina

enquête [ɑ̃kɛt] SAMOST ž

enquêteur (-euse) [ɑ̃kɛtœʀ, -øz] SAMOST m, f (policier)

glej tudi télévision

zélé(e) [zele] PRID

télex [telɛks] SAMOST m inv

ténu(e) [teny] PRID

télé-enquêtrice iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

télé-enquêtrice iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za télé-enquêtrice v slovarju francoščina»angleščina

côté pression et côté liquide

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文