tache v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tache v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tache [taʃ] SAMOST ž

tâche [tɑʃ] SAMOST ž

III.se tacher GLAG povr

II.tâcher de GLAG preh.

Prevodi za tache v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tache v slovarju PONS

Prevodi za tache v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tache [taʃ] SAMOST ž

tâche [tɑʃ] SAMOST ž

taché(e) [taʃe] PRID

Prevodi za tache v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tache Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ouvrier(-ière) m (ž) payé à la tâche
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文