taillent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za taillent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. tailler (couper):

III.se tailler GLAG povr

IV.tailler [taje]

Prevodi za taillent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

taillent v slovarju PONS

Prevodi za taillent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za taillent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

taillent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文