tape v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tape v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tape [tap] SAMOST ž

tapé (tapée) [tape] PRID

II.taper sur GLAG preh.

IV.se taper GLAG povr

V.taper [tape]

it's a riot inf

I.tape-à-l'œil [tapalœj] inf PRID inv

II.tape-à-l'œil <pl tape-à-l'œil> [tapalœj] inf SAMOST m

Prevodi za tape v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tape v slovarju PONS

Prevodi za tape v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tape [tap] SAMOST ž

I.tape-à-l'œil [tapalœj] inv PRID

II.tape-à-l'œil [tapalœj] inv SAMOST m

Prevodi za tape v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
tape ž
tape ž

tape Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文