tarif v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tarif v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tarif [taʀif] SAMOST m

1. tarif (prix):

I.demi-tarif <pl demi-tarifs> [d(ə)mitaʀif] PRID inv

II.demi-tarif <pl demi-tarifs> [d(ə)mitaʀif] PRIS

III.demi-tarif <pl demi-tarifs> [d(ə)mitaʀif] SAMOST m (billet)

Prevodi za tarif v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tarif v slovarju PONS

Prevodi za tarif v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za tarif v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tarif Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文