tasses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tasses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se tasser GLAG povr

glej tudi tasser

II.se tasser GLAG povr

tasse [tɑs] SAMOST ž

sous-tasse <pl sous-tasses>, soustasse <pl soustasses> [sutas] SAMOST ž Belg

Prevodi za tasses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tasses v slovarju PONS

Prevodi za tasses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.tasser [tɑse] GLAG povr se tasser

tasse [tɑs] SAMOST ž

tassé(e) [tɑse] PRID

sous-tasse [sutɑs] SAMOST ž Belg, CH (soucoupe)

Prevodi za tasses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tasses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文