taxe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za taxe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

taxe [taks] SAMOST ž

2. taxe LAW:

business rates pl Brit
business taxes pl Am

Prevodi za taxe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

taxe v slovarju PONS

Prevodi za taxe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za taxe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

taxe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文