te v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za te v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

te, (t' before vowel or mute h) [t(ə)] OSEB ZAIM

[te] SAMOST m (règle)

va-comme-je-te-pousse <à la va-comme-je-te-pousse> [alavakɔmʃtəpus] PRIS inf

Te Deum <pl Te Deum> [tedeɔm] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za te v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

te v slovarju PONS

Prevodi za te v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAIMEK pers

[te] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za te v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

te Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

can I bother you for a favour? Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文