telles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za telles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tel (telle) [tɛl] PRID

3. tel (ainsi):

tel quel, tel que inf criticized

II.tel (telle) [tɛl] ZAIMEK indéf

glej tudi prendre

III.se prendre GLAG povr

IV.prendre [pʀɑ̃dʀ]

tel-tel [tɛltɛl] PRID SAMOST m

tel écran-tel écrit [tɛlekʀɑ̃tɛlekʀi] PRID inv

Individual translation pairs

Prevodi za telles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

telles v slovarju PONS

Prevodi za telles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tel(le) [tɛl] PRID indéf

II.tel(le) [tɛl] ZAIMEK indéf

Individual translation pairs

Prevodi za telles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

telles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文