températures v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za températures v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

température [tɑ̃peʀatyʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za températures v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
temperature METEO, PHYS

températures v slovarju PONS

Prevodi za températures v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za températures v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

températures Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

températures iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za températures v slovarju francoščina»angleščina

température finale de compression

régulateur de température

température d'évaporation en °C

température du gaz aspiré

température de condensation en °C

Température de sortie du refroidisseur de gaz

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文