tendance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tendance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tendance [tɑ̃dɑ̃s] PRID inv inf

II.tendance [tɑ̃dɑ̃s] SAMOST ž

Prevodi za tendance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
tendance ž (to, towards à, to do à faire)

tendance v slovarju PONS

Prevodi za tendance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za tendance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tendance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文