tendre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tendre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tendre [tɑ̃dʀ] PRID

4. tendre (affectueux):

II.tendre [tɑ̃dʀ] SAMOST mf

1. tendre (étirer):

tendre la main à qn fig

IV.tendre à GLAG preh. obj.indir.

VI.se tendre GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za tendre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tendre v slovarju PONS

Prevodi za tendre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.tendre1 [tɑ̃dʀ] GLAG povr (se raidir)

I.tendre2 [tɑ̃dʀ] PRID

II.tendre2 [tɑ̃dʀ] SAMOST mf

Prevodi za tendre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tendre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文