terreur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za terreur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

terreur [tɛʀœʀ] SAMOST ž

Terreur [tɛʀœʀ] SAMOST ž HIST

Individual translation pairs

Prevodi za terreur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

terreur v slovarju PONS

Prevodi za terreur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za terreur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

terreur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文