tes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tes → ton

glej tudi ton2, ton1

ton2 [tɔ̃] SAMOST m

1. ton (de la voix):

ton1 <ta,pl tes> [tɔ̃, ta, te] PRID poss

[te] SAMOST m (règle)

te, (t' before vowel or mute h) [t(ə)] OSEB ZAIM

va-comme-je-te-pousse <à la va-comme-je-te-pousse> [alavakɔmʃtəpus] PRIS inf

Individual translation pairs

Prevodi za tes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tes v slovarju PONS

Prevodi za tes v slovarju francoščina»angleščina

glej tudi me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAIMEK pers

[te] SAMOST m

Individual translation pairs
your bum Brit

tes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文