test v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za test v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.test [tɛst] SAMOST m

3. test CHIM → têt

II.-test COMP

III.test [tɛst]

glej tudi têt

Individual translation pairs

Prevodi za test v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

test v slovarju PONS

Prevodi za test v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za test v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

test Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文