théâtres v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za théâtres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

théâtre [teɑtʀ] SAMOST m

café-théâtre <pl cafés-théâtres> [kafeteɑtʀ] SAMOST m

Prevodi za théâtres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

théâtres v slovarju PONS

Prevodi za théâtres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za théâtres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

théâtres Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文