tiendra v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tiendra v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. tenir (serrer):

II.tenir à GLAG preh. obj.indir.

III.tenir de GLAG preh. obj.indir.

2. tenir (résister):

tenir (bon) MILIT

V.se tenir GLAG povr

VII.tiens MEDMET

VIII.tenir [təniʀ]

glej tudi deux

I.deux [dø] PRID inv

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

II.deux [dø] ZAIMEK

III.deux <pl deux> [dø] SAMOST m

IV.deux [dø] PRIS inf

V.deux [dø]

Individual translation pairs

Prevodi za tiendra v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

tiendra v slovarju PONS

Prevodi za tiendra v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

IV.tenir [t(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers (dépendre de)

Individual translation pairs

Prevodi za tiendra v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tiendra Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to hold the stage [or Brit, Aus floor]
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文