tient v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. tenir (serrer):

II.tenir à GLAG preh. obj.indir.

III.tenir de GLAG preh. obj.indir.

2. tenir (résister):

tenir (bon) MILIT

V.se tenir GLAG povr

VII.tiens MEDMET

VIII.tenir [təniʀ]

glej tudi deux

I.deux [dø] PRID inv

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

II.deux [dø] ZAIMEK

III.deux <pl deux> [dø] SAMOST m

IV.deux [dø] PRIS inf

V.deux [dø]

Individual translation pairs

Prevodi za tient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tient v slovarju PONS

Prevodi za tient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tiens, tient [tjɛ̃] GLAG

tiens indic prés de tenir

glej tudi tenir

IV.tenir [t(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers (dépendre de)

IV.tenir [t(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers (dépendre de)

Individual translation pairs

Prevodi za tient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tient Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

valedictorian UNIV Am form
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文