tire-bouchon v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tire-bouchon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za tire-bouchon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bit → bite

2. bit (small amount) inf:

a bit

bit inf (rather):

a bit

glej tudi bite

II.bite <prét bit; part passé bitten> [Brit bʌɪt, Am baɪt] GLAG preh.

III.bite <prét bit; part passé bitten> [Brit bʌɪt, Am baɪt] GLAG nepreh.

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG preh.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG nepreh.

1. think (engage in thought):

tire-bouchon v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文