toast v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za toast v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toast [tost] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za toast v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

toast v slovarju PONS

Prevodi za toast v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za toast v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

toast Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文