toi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za toi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toi [twa] OSEB ZAIM

4. toi (après une préposition):

chez-toi <pl chez-toi> [ʃetwa] SAMOST m inf

toi-même [twamɛm] OSEB ZAIM

marie-couche-toi-là <pl marie-couche-toi-là> [maʀikuʃtwala] SAMOST ž slang, péj

Individual translation pairs
magne-toi le train inf ou cul vulg sl
shift your arse Brit vulg sl
magne-toi le train inf ou cul vulg sl
shift your ass Am slang
magne-toi le train inf ou cul vulg sl
get your ass in gear Am slang

Prevodi za toi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toi v slovarju PONS

Prevodi za toi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toi [twa] ZAIMEK pers

glej tudi moi

I.moi [mwa] ZAIMEK pers

II.moi [mwa] SAMOST m PHILOS, PSYCH

Individual translation pairs
gare à toi!

Prevodi za toi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文