toile v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za toile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toile [twal] SAMOST ž

toile d'avion AVIAT
toile d'avion AVIAT
toile de fond THEAT
toile à voiles NAUT

cache-toile [kaʃtwal] SAMOST m

Prevodi za toile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toile v slovarju PONS

Prevodi za toile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za toile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toile Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文