toiles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za toiles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toile [twal] SAMOST ž

toile d'avion AVIAT
toile d'avion AVIAT
toile de fond THEAT
toile à voiles NAUT

cache-toile [kaʃtwal] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za toiles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toiles v slovarju PONS

Prevodi za toiles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za toiles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toiles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文