toilette v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za toilette v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.toilette [twalɛt] SAMOST ž

II.toilettes SAMOST fpl

III.toilette [twalɛt]

Prevodi za toilette v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toilette v slovarju PONS

Prevodi za toilette v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za toilette v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toilette Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文